วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564
previous arrow
next arrow
Slider
Slider

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองฯอบต.ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19
MOU “ โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอหอมควนลัง (Packaging)
ไมโครซอฟท์จับมือ NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย
เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยงานศูนย์บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ATK (Antigen Test Kit : เป็นการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกไปถึงคอหอย)
จ.สงขลา ประกาศใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ(Sandbox) ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่และต่างเมืองมาใช้บริการ Hatyai Sandbox Plus ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลจะนะ และมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนกว่า 12 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน และอาหารสู้วิกฤติโควิดในประเทศไทย
ทม.ควนลังประชุมปรึกษาหารือการให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานา 2019 (การแจกถุงยังชีพ)