วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

กกพ.จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 2


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประกายทอง ชั้น 3 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 2 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า “ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562” ร่วมด้วยคุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน / ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง นักวิชาการอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากทั้งจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาสเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ มีการยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมพลังงานในประเทศไทย/แผนการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย.