วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลจะนะ และ สำนักงานสาธารณสุขจะนะเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ สำนักสาธาณสุขอำเภอจะนะ กฟผ. นำโดย นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกันส่งมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น เจลล้างมืออนามัย “น้ำใจ กฟผ.” ขนาด 5,000 ซีซี จำนวน 1 แกลลอน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะและโรงพยาบาลจะนะ โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอจะนะ และ ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา อุปการ ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ได้มอบ น้ำดื่มโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อสนับสนุนบุคลากร ที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ณ ด่านถาวรควนมีด จำนวน 50 โหล