วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ กฟผ. นำโดย นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ และ นายอโณทัย ไพฑูรย์ วิทยากรระดับ 8 ตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สำนักงาน กฟผ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นำโดย นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกันส่งมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เจลล้างมืออนามัย “น้ำใจ กฟผ.” ขนาด 5,000 ซีซี จำนวน 1 แกลลอน ให้กับ นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก คลีนิคโรคหวัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา