วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กฟผ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และจ.ปัตตานี เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลดกว่า 100 หลัง

วันที่ 26 มกราคม 2564 กฟผ.โดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ปล่อยขบวนจิตอาสา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปัตตานี ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี โดยไดรับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ส่งนักศึกษาจำนวน 15 คนเข้าร่วมทีม