วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐให้จังหวัดน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาก นายนิรันดร์ เนาวเศรษฐ์ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบในวันนี้ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 200 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 350 ขวด เจล อนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 19 แกลลอน และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 24 ชุด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปล่อยขบวนรถส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ท.103 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี


สำหรับพื้นที่ จังหวัดน่าน นั้น กฟผ. ได้รับความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานในจังหวัดน่านอย่างดียิ่งตลอดมา ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ กฟผ. รวมทั้งการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กฟผ. ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. เฟสชิลด์ และเต้นท์ให้กับจังหวัดน่านมาก่อนหน้านี้แล้ว 1 ครั้ง ส่วนในภาพรวมของประเทศ นั้น กฟผ. มีความห่วงใยประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ. ได้มอบเงิน จำนวน 30 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. สมทบทุนรวม 60 ล้านบาท จัดหาแอลกอฮอล์ 70% เพื่อมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ กฟผ. ได้ร่วมกับวัดจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล้องไข่เจียว พร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ไปกว่า 100,000 ชุด พร้อมแจกเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงไปกว่า 100,000 ชุด และ กฟผ.พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน////