วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

กฟผ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 – 2563

ระบบจะเปิดรับสมัคร เวลา 10.00 น.จ้างงานระยะสั้น ระยะเวลา 1 ปีกฟผ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 – 2563เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.egat.co.th/newjobber