วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเตียงและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในอำเภอจะนะ จำนวน 200 ชุด

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ มอบของสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : CI) ทุกตำบล เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของอำเภอจะนะ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ และนายนอม วรรณบริบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอจะนะ เป็นตัวแทนรับมอบซึ่งของที่ กฟผ. สนับสนุนประกอบด้วย ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และชุดเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 200 ชุด ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ การจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอต่อไป