วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ โดยมีรายการเมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนดังนี้ 1. ผักบุ้งจีน จำนวน 500 ซอง2. ถั่วฝักยาว จำนวน 500 ซอง3. บวบเหลี่ยม จำนวน 500 ซอง4. มะเขือยาว จำนวน 500 ซอง5. แตงกวา จำนวน 500 ซอง#กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย#EGATForALL#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต