วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

กมธ.ปกครองท้องถิ่น มอบเงิน 50,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ และนายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล เข้าร่วม

ภาพ/ข่าว PR Senate ประสานโดย ขวัญชาติ ดาสา