วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึก มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือปั้น นศ. สู่นักการตลาดรุ่นใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ มรภ.สงขลา พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการออนไลน์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวม 38 แห่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้กลายเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา และเพิ่มยอดขายให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง