วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันนี้(31 พ.ค63) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่าน VCS ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

            โดยการประชุมมีประเด็นการผ่อนปรนระยะที่ 3 ตามคำสั่ง ศบค. ได้แก่กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ สันทนาการ มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีผลอยู่ ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องปฏิบัติ 5 มาตรการหลัก และจะมีความเข้มงวดขึ้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่

            นอกจากนี้มีการชี้แจงในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการสอบคัดเลือก อบรม และการสอบแข่งขันของทางราชการ  การขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน สถานศึกษา การรายงานผลสถานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

 ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์ – จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา31 พ.ค.63