วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

กระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้(16 มิ.ย.63 ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

            สำหรับการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประเด็นชี้แจงแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นระยะที่ 4 คือ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือโดยการใช้งานแพลตฟอร์ม ไทยชนะ

            นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อขอเปิดจุดผ่านแดนสำหรับขนส่งสินค้าเพิ่มเติม การใช้งานแพลตฟอร์ม ไทยชนะ และ การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้มงวดในการดูแลความเรียบร้อย โดยแนะนำให้มีจุดคัดกรองในบริเวณที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก และร่วมกันพิจารณาการเตรียมการ รับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม อีกด้วย

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 มิ.ย.63