วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ รศ. ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย

นายศุภกิจ​ ยอดแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า​ กสท​ เขตใต้​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ เข้าพบ รศ. ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย ผศ. จีระศักดิ์ เพียรเจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือทำ MOU ความร่วมมือระหว่าง CAT และ มทร. ศรีวิชัย วันที่ 17ตุลาคม​2562 ณ ห้องประชุมศรีวิสาวา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย