วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอจะนะ

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ (คพรฟ.) เป็นประธาน โดยได้มอบทุนในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ มัธยมศึกษา หลังจากเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา ก็ได้มีการประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 7/2563