วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

“กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด” เทศบาลเมืองคอหงส์ ดำเนินการพัฒนาความสะอาด ตามแนวทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด” ดำเนินการพัฒนาความสะอาด ตามแนวทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยพัฒนาความสะอาดบริเวณ ซอย 20 คลองเตย ซอย 7,ถนนคลองเตย-คลองเปล ซอย 6,ซอย 19/3 คลองเตย,ซอยวันดีเดย์,ซอย 1/5 กาญจนวนิช,ถนนกาญจนวนิช ซอย 1/1,ซอย 4 ปลักธง,ถนนบ้านในไร่,ซอยหวานนามอุทิศ