วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง