วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง