วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

กาชาด จังหวัดสงขลา และ องค์กรภาคี ร่วมแจก ข้าวกล่อง จำนวน 600 ชุด แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน้าห้างฯโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์


วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น ณ หน้าห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สงขลา มอบหมายตัวแทน ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และห้างโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ,คุณวรัญญา ว่องสุวรรณเลิศ ,มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,คุณพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์ ,หอการค้าจังหวัดสงขลา ,ดร.ฉัตรแก้ว คชเสนีย์ ฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และศูนย์การไดอาน่า ร่วมกันแจกข้าวกล่อง แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งหมด 600 กล่อง โดยเริ่มแจกตั้งแต่ เวลา 11.30 น ซึ่งการแจกข้าวกล่องนี้ จะมีการแจก 3 สัปดาห์ โดยครั้งแรก ได้แจกไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 คือวันที่ 23 เมษายน และ จะมีการแจกอีกครั้ง คือ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563