วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)” ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green  City)” ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์