วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

การเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียว อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของชาวบ้านตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลังปรับตัวสู้ COVID – 19

จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงปลากะพงของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลังประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางลดปริมาณการรับซื้อ และไม่รับซื้อ ส่งผลให้ต้นทุนค้าใช่จ่ายด้านอาหารปลาเพิ่มขึ้น เพราะต้องเลี้ยงนานขึ้นและต้องรับความเสี่ยงในกรณีที่ปลาน็อคเนื่องจากปลามีขนาดตัวใหญ่เกินไป

นายหมัดด๊ะ อำพันนิยม นายกสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ กล่าวว่า จากเดิมทำอาชีพออกเรือหาปลา และเลี้ยงปลากะพงในกระชัง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด ตลาดปลาแทบปิดตัวลง เนื่องร้านอาหารส่วนใหญ่หยุดเปิดบริการ ทำให้ชาวประมงขาดรายได้ และต้องแบกรับค่าอาหารปลาที่มีราคาแพง ไม่คุ้มทุน   หลายคนหยุดเลี้ยงปลากะพง แต่โชคดีที่ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียว ซึ่งเป็นหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาสนับสนุนด้านความรู้ วิธีการเลี้ยง และการดูแล ซึ่งผลจากการทดลองเลี้ยงในระยะเวลา 2 เดือนแรก พบว่าหอยนางรมมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานและเป็นที่น่าพอใจ

การเลี้ยงหอยนางรมจะต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึง  น้ำต้องไม่เค็มหรือจืดเกินไป ซึ่งคลองบ้านนาทับมีระดับความเค็มที่พอดี และอุดมไปด้วยความหลากหลายทางระบบนิเวศ จึงทำให้ได้หอยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว      มีขนาดตัวใหญ่  สดสะอาด และเนื้อหวานอร่อย นอกจากนี้ยังจำหน่ายในราคาย่อมเยาเนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จากการประเมินราคาอยู่ที่ตัวละ 35-40 บาท  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสั่งจองเป็นอย่างมาก

นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า การส่งเสริมให้ชาวประมงเลี้ยงหอยนางรม เริ่มแรกทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทำการทดลองเลี้ยงของหอยนางรมที่บ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และหลังจากนั้นได้ขยายพื้นที่ต่อไปยังชุมชนบ้านนาทับ  โดยได้ร่วมหารือกับชาวบ้านซึ่งต่างให้ความสนใจในการเลี้ยงหอยนางรมเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม ดังนั้นทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งพบว่าชุมชนบ้านนาทับสามารถเลี้ยงหอยนางรมได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากระดับความเค็มและระดับความลึกของน้ำมีความเหมาะสม อีกทั้งในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 น่าจะเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้กับชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย

ในช่วงวิกฤตโควิด-9 ชาวบ้านนาทับได้พบโอกาสใหม่ที่สร้างอาชีพ  สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 มิ.ย. 63