วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ ส่งกำลังใจให้แก่ 4 โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (17 เมษายน 2563) นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอจะนะ และจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลจะนะ มอบหน้ากาก N95 จำนวน 48 ชิ้น ,ชุด PPE 10 ชุด ,หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น , เจลล้างมือแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 100 ขวด โดยมีทันตแพทย์หญิงขนิษฐา อุปการ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจะนะเป็นผู้รับมอบ , โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี มอบหน้ากาก N95 จำนวน 48 ชิ้น ,ชุด PPE 10 ชุด ,หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 100 ขวด โดยมีนายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานฯ เป็นผู้รับมอบ , โรงพยาบาลเทพา มอบหน้ากาก N95 จำนวน 36 ชิ้น ,ชุด PPE 6 ชุด , หน้าการอนามัย (Medical Mask) 200 ชิ้น , หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 50 ขวด โดยมีนายแพทย์เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพาเป็นผู้รับมอบ , และโรงพยาบาลนาหม่อม มอบหน้ากาก N95 จำนวน 36 ชิ้น ,ชุด PPE 6 ชุด ,หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 50 ขวด โดยมีทันตแพทย์หญิงสุขณิษา อินแก้ว ทันตแพทย์โรงพยาบาลนาหม่อม เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#น้ำใจกฟผ
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต