วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดใหญ่ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 8พย.2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ ซอยทุ่งเสา 2 ซอย5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันศุกร์ที่ 8 พย.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง เวลา ประมาณ 16.00 น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ขอให้ท่าน ปลดสวิตช์ตัดตอน(เอาคัทเอ้าท์ลง) จนกว่า การไฟฟ้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้่ามา ตามปกติ