วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ขอแชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแป็น “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงลา”

ขอแชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแป็น “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงลา”
-แสดงวิสัยทัศน์เวลา 8.30 น
-ลงคะแนนหยั่งเสียงเวลา 14.15 น
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา