วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ข่าวดีของนักดื่ม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เปิดขายเหล้า-เครื่องดื่มได้ แต่ห้ามนั่งกินในร้านเริ่ม 3 พฤษภาคม นี้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เปิดขายเหล้า-เครื่องดื่มได้ แต่ห้ามนั่งกินในร้านเริ่ม 3 พฤษภาคม นี้
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6 โดยมีการปลดล็อคผ่อนปรนกิจกรรมและสถานที่บางเเห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

เเละในข้อหนึ่งได้ประกาศไว้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน