วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจ จดทะเบียนใบอนุญาตนำเที่ยวและ ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ การให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตมัคคุเทศก์ นอกสถานที่

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจ จดทะเบียนใบอนุญาตนำเที่ยวและ ใบอนุญาตมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ การให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตมัคคุเทศก์ นอกสถานที่ ณ อ.หาดใหญ่

▶️ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 📌📌📌
▶️ เวลา 08.30 – 15.00 น.
▶️ ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว ตึกจุลดิศ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (สาย3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเอกสารล่วงหน้า

📞 โทร 077 953066
Fax 077 955174
Email dotsouthern1@gmail.com