วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่รับผิดชอบรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่รับผิดชอบรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพ (กรณีถูกเลิกจ้าง พักงาน รายได้ลดลง) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)