วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก

วันนี้ (5 ต.ค.63) นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ   พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการขุดคลองไทย ให้เป็นศูนย์กลาง การค้า แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา      รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับรวมถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

          ประเทศไทยมีชายฝั่งยาวถึง 3,148 ก็โลมตร ครอบคลุมพื้นที่มาถึง 23 จังหวัดแต่กลับใช้ประโยชน์ เพื่อการค้า การท่องเที่ยวไม่ได้เท่าที่ควร สินค้าภาคใต้ก็ต้องลำเลียงผ่านพรหมแดนเพื่อนบ้านเพื่อไปขึ้นเรือขนสินค้าไปยังประเทศปลายทาง โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือซึ่งกลายมาเป็นต้นทุนการส่งออกของสินค้าไทย

          ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สส. ในสภาจากทุกพรรคการเมืองเดินเครื่องเรื่องการขุดคลองไทยพาชาติเจริญ หลังรอคอยมานานกว่า 400 ปี ในที่สุดโครงการยักษ์ของชาติ นั่นคือการขุดคลองไทย 9A ระยะทาง 135 กิโลเมตร จากฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดตรังกระบี่ ไปยังอ่าวไทยที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา กำลังใกล้เป็นความจริง เมื่อสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อย่างเป็นทางการ โดยได้เดินหน้าคลับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

          โดยผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ สินค้าการเกษตรของภาคใต้ อาทิ ยางพาราจะสามารถส่งถึงประเทศปลายทางได้โดยตรงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ประหยัดเวลาการขนส่ง ลดการพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในการส่งออก มีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้ามากขึ้น และชาวประมงสามารถเคลื่อนย้ายเรือประมงระหว่าง 2 ฝั่งทะเล ได้สะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เกิดขึ้นตลอดแนว 2 ฝั่ง รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้ และดึงดูดให้เรือสำราญจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

           ทั้งนี้ การสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการนำไปประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนะต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

 ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา