วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

คณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และได้รับเกียรติจากนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และกำนันจิรวัฒน์ สนิหลำ กำนันตำบลตลิ่งชันในฐานะประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ พร้อมด้วยสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ