วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารทีทีเอ็ม มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นปริง ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารทีทีเอ็ม ประกอบด้วย คุณบรรหาร กบิลพัตร คุณนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ และคุณโกสีย์ กมลศิรินทร์ ร่วมกับคุณสมบัติ อาภาพงศ์ศักดิ์ ตัวแทน ปตท. ระบบท่อเขต 7 ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นปริง ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานทีทีเอ็ม 15,000 บาท รวมกับงบประมาณดูแลโรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซฯ อีก 10,000บาท โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูเป็นผู้รับมอบ