วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย “ภาพเก่าเล่าอดีต 100 ปี” บันทึกความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญตลอด 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครู สถาบันฯ จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ภาพเก่าเล่าอดีต 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ว่า วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาและรวบรวมภาพถ่ายประวัติความเป็นมา สถานที่ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ มรภ.สงขลา ไว้สำหรับเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเป็นต้นแบบแห่งการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้น ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา โดยแบ่งประเภทของการประกวดภาพออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1. ช่วงโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูสงขลา (พ.ศ.2462-2535) 2. ช่วงสถาบันราชภัฏสงขลา (พ.ศ.2535-2544) และ 3. ช่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน)

               ดร.พีรพงษ์ กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีส่วนร่วมในยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพสอดคล้องทิศทางการพัฒนา ประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งในโอกาสที่ทางก่อตั้งครบรอบ 100 ปี จึงได้จัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง หรือสำเนาจากภาพต้นฉบับ (แต่ต้องเป็นเจ้าของภาพเท่านั้น) ส่งภาพได้คนละไม่เกิน 10 ภาพต่อประเภท พร้อมตั้งชื่อภาพให้สื่อความหมาย ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพนามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 3 Mb. ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 1,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา เลขที่ 160 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 14 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-260201