วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ปลื้มช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19 ระบาด ขอบคุณทุกองค์กรร่วมส่งความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของ-ผลิตผลทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการแจกข้าวโพดหวานของนักศึกษา ผักจากงานวิจัยของอาจารย์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด มะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ถั่วพุ่มพันธุ์คัด-สงขลา พืชผักของชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของทางคณะฯ และยังมีการแจกข้าวกล่องให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าทางเข้าประตู 3 มรภ.สงขลา


            ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณเทศกิจตำบลเขารูปช้าง ที่อำนวยความสะดวก ข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรเกษตรก้าวหน้า ต.ชะแล้ ข้าวสารจากชาวบ้านเกาะแต้ว สเปรย์ เจลล้างมือ และไข่ไก่จากงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแม่ค้าร้านน้ำชาป่าไผ่ (สระว่ายน้ำ มรภ.สงขลา) วุ้นขนมหวานจาก อาจารย์ ดร.สมนรพรรษ สุรสมบัติพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีมะขามเปียก และข้าวสารจากแม่บ้านของทางคณะฯ และขอขอบคุณ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน คนงาน นักศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่าน ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด19 “เราไม่ทิ้งกัน” ในการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโควิด19
            นอกจากนั้น ในโอกาสเดียวกันนี้ งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อ 75% ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่บุคลากรงานศูนย์เครื่องมือกลางได้ร่วมกันผลิตขึ้น สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครอบครัว สามารถรับได้ 1 ขวด ซึ่งเป็นการแจกฟรีและห้ามนำไปจำหน่าย