วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

คา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข เตรียมรับมือการเปิดเมืองและธุรกิจ

คำอธิบาย: กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ประเทศไทย มอบเงินช่วยโควิดเพิ่ม 12.7 ล้าน.jpg

โคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนก้อนที่สองให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 12 ล้านบาท เพื่อสนับสนนุนภารกิจการช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรทางสาธารณสุขของ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนายธงชัย ศิริธร (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นายวีระ อัครพุทธิพร (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นายนันทิวัต ธรรมหทัย (ขวาสุด) ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบผ่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  (ที่ 3 จากซ้าย) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากที่โคคา-โคล่า ได้ประกาศหยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ในสื่อโทรทัศน์และดิจิทัลเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม เพื่อนำเงินมาสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้สนับสนุนเงินก้อนแรกเป็นจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้า “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ตลอดจนได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางกองทุนฯ ได้จัดซื้อบางส่วนไปยังโรงพยาบาลในภาคใต้ที่ได้รับความช่วยเหลือ โดยรถขนส่งสินค้าของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท  หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้  ยังยินดีที่ได้เห็นธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง เชื่อมั่นในความเข้มแข็งของคนไทยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ประมาท ส่วนธุรกิจซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนพนักงานทุกคน ซึ่งทำให้สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ และมีแผนจะกลับมาทำการตลาดและการโฆษณาตามปกติในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้