วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

งานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า) แจกหน้ากาก..

งานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า) แจกหน้ากากอนามัยและเอกสารให้ความรู้ ณ ตลาดศรีตรังและโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์