วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564

งานศูนย์เครื่องมือกลาง มรภ.สงขลา แจกฟรี สเปรย์ล้างมือ 200 ขวดในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจกเจลล้างมือ อาหาร และผลิตผลทางการเกษตร ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด ณ บริเวณหน้าประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยมีความห่วงใย และมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                ทั้งนี้ งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้จัดทำสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อ 75% ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันผลิตขึ้น สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครอบครัว สามารถรับได้ 1 ขวด ซึ่งเป็นการแจกฟรีและห้ามนำไปจำหน่าย ประการสำคัญ ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาขอรับสิ่งของ ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะในการรับของ