วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จนท.ทน.หาดใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยในวันนี้ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ซิตี้คอป สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยเส้นทางเริ่มตั้งแต่ ตลาดโก้งโค้ง ตลาดพลาซ่า 1 2 3 ริมทางรถไฟ ทั้งนี้ได้มีการแจกใบปลิวให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่