วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลารับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน2, 490 ลิตร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในจังหวัดสงขลาได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19

วันนี้ (8 เม.ย. 63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ 72 % จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2, 490 ลิตร เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นความสำคัญและได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล เพื่อใช้ในภารกิจดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและกำลังใจในการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา – วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 เม.ย. 63