วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อม!! มหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sprots City” และ มหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเตลื่อนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sprots City” และ มหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ และสนามบริเวณเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อสร้างนักกีฬา และพัฒนานักกีฬาของจังหวัดสงขลา ส่งเสริมรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองกีฬา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความสามารถด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการยกระดับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้เป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองกีฬา และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแถลงข่าวเมืองกีฬา ตลาดนัดกีฬา-ตลาดนัดสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้า OTOP การจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

อีกทั้ง พิธีเปิดป้ายเมืองกีฬา รวมพลคนกีฬา และผู้รักการออกกำลังกาย และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์ จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเปตอง แข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน , กีฬาปันจักสีลัตชายหาด ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน, กีฬากรีฑา ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน และกีฬาจักรยาน ในวันที่ 26 กันยายน โดยจะมีพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิดเมืองกีฬาในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

สำหรับมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sprots City” และ มหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา จะดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 ก.ย. 63