วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลาเตรียมหารือ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

วันนี้ (17 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมหารือ กรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

            สำหรับการประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการโควิด-19 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตงิด-19 ได้คลี่คลายในระดับหนึ่ง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ จึงต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

            โดยในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 8 คลี่คลาย มีการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อม ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการร่างกฎกติกา หรือมาตรการต่างๆ ในกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงด้านประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดให้ถี่ขึ้น ด้วยคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลากลับสู่สภาวะเดิม หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 มิ.ย.63