วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลาเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหาการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองภูมีและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับความเดือนร้อนหลายครัวเรือน

จากกรณีที่จังหวัดสงขลาได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทรายของผู้ประกอบการบริเวณพื้นที่อำเภอรัตภูมิที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองภูมี ซึ่งเป็นคลองสาธารณะไหลจาก อำเภอรัตภูมิ ผ่านอำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาทำให้มีสีขาวขุ่นทั้งลำน้ำเป็นระยะทางยาวและปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง

โดยในวันนี้ (31 ม.ค. 63) นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากอำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียง จากการนำเสนอหลักฐานข้อร้องเรียนและข้อมูลชี้แจงประกอบกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งหาแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำและคุณภาพน้ำคลองภูมีให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการร้องเรียนของราษฎรว่ามีการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง และบางกล่ำ ทำให้น้ำในลำคลองสาธารณประโยชน์มีสีขาวขุ่น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งจากการหารือได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตจะต้องหยุดประกอบกิจการในทันที พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นี้ เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-ชลิตา/ภาพ

31 ม.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา