วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันนี้(3 มิ.ย.63) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธี ตามลำดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข อาทิ การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสม ไม่ให้แออัด ลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และจัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 มิ.ย. 63