วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำทุกภาคส่วนเข้มงวดทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรอง รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคให้แก่ประชาชน

วันนี้ (7 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 17/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การรายงานผลการส่งผู้เดินทางจาก State Quarantine กลับภูมิลำเนา รวมถึงการพิจารณาแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง การพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ด่านบ้านประกอบ – ด่านปาดังเบซาร์  การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การขอผ่อนผันเปิดสถานประกอบการ และการเพิ่มเติมคำนิยาม “สถานดูแลผู้สูงอายุ”

โดยจังหวัดสงขลา มีจำนวนคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย เข้าพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1, 792 คน State Quarantine จำนวน 1,253 คน ครบระยะเวลาการกักกันตัว 14 วัน แล้ว 420 คน และยังคงเหลือผู้เข้ารับการกักกันตัว 833 คน ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ของจังหวัดสงขลาล่าสุด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยังอยู่ที่ 123 ราย โดยพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจังหวัด 12 ราย โรงพยาบาลสนาม 53 ราย รักษาหายกลับบ้าน 58 ราย และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้มงวดทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรอง รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น การสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น และหากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดให้ใช้วิธีกล่าวตักเตือน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 พ.ค. 63