วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

 วันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกทางการเมือง โดยจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด

              สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา นั้น โดยก่อนมีการชุมนุม 7 วัน ให้ตัวแทนผู้ชุมนุมมายื่นหนังสือขออนุญาตจัดการชุมนุมกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสาร ประกอบด้วย วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมชุมนุม และเวลาสิ้นสุดของการจัดกิจกรรมชุมนุม  รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุม เช่น จัดเวทีปราศรัย การชูป้าย หรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ  ป้ายเวทีหรือข้อความที่เขียนลงบนป้ายผ้า กระดาษในการจัดกิจกรรมชุมนุม และรายชื่อกลุ่มผู้จัดกิจกรรมการชุมนุม และรายชื่อผู้ปราศรัย พร้อมหัวข้อที่จะชุมนุมเรียกร้อง

              อีกทั้ง คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย หรือคณะผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบล่วงหน้าก่อนการชุมนุม 3 วัน ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบ ในการจัดกิจกรรมชุมนุมของนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนจะต้องไม่มีข้อความ ถ้อยคำ หรือการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ที่เป็นการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จะต้องแจ้งให้นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนมีการชุมนุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

              นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาจะต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ดำเนินการในการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ในการชุมนุม ส่วนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และตรวจสอบการชุมนุมให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด แม้จะพบว่าผู้ที่ติดเชื้อ คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่กักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ แต่ยังไม่สามารถจะไว้วางใจในสถานการณ์ได้ และให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ดำเนินการสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุม ร่วมถึงการบูรณาการหาข่าวในพื้นที่เกี่ยวกับการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และเชื่อถือได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

28 ต.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา