วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาร่างคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

วันนี้ (24 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานโรคโควิด-19 และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

           สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาวันนี้ มีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการและมาตรการสำคัญ ข้อมูลการตรวจพบเชื้อในพนักงานขับรถชาวมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 ซึ่งผู้สัมผัสฝั่งไทยทั้งหมดมีความเสี่ยงต่ำ และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง มีการรายงานการประชุมหารือแนวทางจัดการโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 ประเด็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้า และผู้ติดตาม ผ่านด่านพรมแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ ได้รับการตรวจหาเชื่อทุกคน โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1000 บาท ซึ่งได้มีข้อเสนอจากผู้ประกอบการ คือ ให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อ โดยขอจ่ายตรวจเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไปขอให้ภาครัฐสนับสนุนค่าตรวจ ขอขยายระยะเวลาในการให้บริการตรวจหาเชื้อ และขอให้พนักงานขับรถขนส่งและผู้ติดตามถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและให้ได้รับวัคซีน COVID-19 เร็วขึ้น

          อีกทั้งในที่ประชุมได้มีรายงานผลการประชุม ศบค. และรายงานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กลุ่มพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนด้วย ร่วมถึงพิจารณาร่างคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19  ซึ่งจังหวัดสงขลาจะดำเนินการออกประกาศต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วงศ์นิธิ-ธัญญารัตน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 มี.ค.64