วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์น้ำ และวางแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 วันนี้ (10 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หน่วยงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, โครงการชลประทานสงขลา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                สำหรับพยากรณ์อากาศ 7 วัน (วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564) ลักษณะอากาศทั่วไป มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2564 มรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในส่วนของพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดสงขลา ช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2564 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

นอกจากนี้สถานการณ์น้ำฝน น้ำในอ่าง น้ำในคลอง และน้ำเค็ม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1,936.6 มม. โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2564 ฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 1,229.0 คิดเป็นร้อยละ 63.5, ปริมาณน้ำในอ่าง จังหวัดสงขลา มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำสะเดา อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา มีความจุ 56.741 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 25.057 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44.16, อ่างเก็บน้ำคลองหลา ความจุ 21.420 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 10.770 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.28 และอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ความจุ 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 3.250 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54.50 รวม 3 อ่าง มีความจุรวม 84.161 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 39.107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.47% ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และรวดเร็ว เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด ผ่านช่องทางต่าง ๆทุกช่องทางที่มีในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น…

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-โปรดปราน/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 พ.ย. 64