วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

วันนี้ (3 มี.ค.63) ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศ ขณะนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ และเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำ เตรียมการป้องกัน แนวทางปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรับผู้ป่วย กรณีระบาดเป็นวงกว้าง การสื่อสารความเสี่ยง ทั้งการให้ข่าว และการตอบโต้ข่าวลือ การให้ความรู้แก่ประชาชนกับอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

ทั้งนี้ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด หากมีไข้ ร่วมกับอาการ ทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

วิทยา  สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 มี.ค.63