วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา ปิดช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ เพิ่มที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และห้ามเรือรับส่งผู้โดยสาร รวมทั้งเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศห้ามเข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นการชั่วคราว

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา โดยให้มีการปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ทางอากาศ ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 2. เส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของเรือรับส่งผู้โดยสารและเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา ยกเว้น เรือขนส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

              สำหรับช่องทางทางบก ยังคงปิดจุดผ่านแดนบ้านประกอบอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตรงข้ามด่านบ้านดุเรียนบุรง อำเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และจุดผ่านแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ให้ผ่านแดนได้เฉพาะการขนส่งสินค้า ส่วนจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปิอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ยกเว้น การขนส่งทางรางที่จะต้องขนส่งสินค้า ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้ประสานไปยังเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อขอให้ทางรัฐมาเลเซีย เปิดด่านที่ตรงกันข้ามกับด่านปาดังเบซาร์ของไทย เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1 หมื่น 7 พัน ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถควบคุมได้น่าจะมีสัญญาณที่ดีจากรัฐบาลมาเลเซีย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 มี.ค. 63