วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ผู้ว่าฯ ย้ำต้องปฏิบัติมาตรการควบคุมป้องกันโรคและการป้องกันส่วนบุคคลจริงจังและต่อเนื่อง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และพ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.รรท.ผกก.ตม.จว.สข.ร่วมแถลงข่าว

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.รรท.ผกก.ตม.จว.สข.ร่วมแถลงข่าว กรณีจังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย ในวันนี้ ( 22 เมษายน 2563) โดยผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ทั้ง 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ( ที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563) ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์กักกันคนเข้าเมือง และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา สำหรับการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในกรณีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ,รพ.สะเดา, รพ.ปาดังเบซาร์, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะเดา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา และหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อฯและเพื่อนผู้ร่วมงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาทุกคนแล้ว
อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลา ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดได้ออกประกาศไปอย่างเคร่งครัด และ จริงจัง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติตัวในส่วนบุคคลในการป้องกันฯ ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่น้อยกว่า 2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกัน การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในจุดที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกปิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได เป็นต้น ,การล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หรือล้างด้วยเจอแอลกอฮอล์ , การหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสปาก จมูก และตา , การไม่รวมกลุ่มจำนวนมากในการทำกิจกรรมร่วมกัน และไม่เข้าไปในสถานที่แออัด รวมทั้ง การหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ แอลกอฮอล์ 70 % ในจุดสัมผัสร่วมกันหรือพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.รรท.ผกก.ตม.จว.สข.

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 เม.ย. 63