วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา รวมพลังส่งกำลังใจให้ชาวจีนและชาวอู่ฮั่น ต่อสู้วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์2563 16.00 น  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมไทย – จีน จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวจีน ที่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติ์ร่วมงาน และร่วมด้วย นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนจังหวัดสงขลา

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ให้ความรู้ถึงวิธีการรับมือในการป้องกันตนเอง ให้ตื่นตัว และตื่นรู้อย่างถูกสุขลักษณะ เน้นดูแลสุขอนามัยเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ก็จะสามารถรับมือและลดการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาได้ และยังรวมพลังส่งกำลังใจให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนา ด้วยการเปล่งเสียงรวมพลัง ส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกำลังเผชิญกับความเดือดร้อนจากโรคไวรัสโคโรนาในขณะนี้

” ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยแด่พี่น้องชาวจีน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีมาอย่างยาวนานกับประเทศ รวมถึงพี่น้องชายไทยที่อาศัยที่นั่น พวกเราขอให้ชาวเมืองอู่ฮั่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ในนามชาวสงขลา ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจ ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว” ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนชาวจีนว่า