วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา รับมอบรถยนต์ และข้าวสาร จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดเพื่อยืมใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เช้าวันนี้ (23 เม.ย.63) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบ รถยต์กระบะ จำนวน 4 คัน รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน และข้าวสาร จำนวน 2.5 ตัน จากบริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด ร่วมกับ บริษัท พิธานพานิชย์ จำกัด  ในนามบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  เพื่อยืมใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดสรรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

            การรับมอบในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้สนับสนุนรถยนต์ใหม่ จำนวน 250 คันและข้าวสาร จำนวน 77 ตัน ให้กับกระทรวงมหาดไทยยืมใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาจัดสรรข้าวสารให้จังหวัดละ 1 ตัน และรถยนต์ให้ทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 คัน พร้อมทั้งได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมตามองค์ประกอบ คือให้จังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีอำเภอ จำนวน 15 อำเภอขึ้นไป) เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คัน , ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์การระบาดรุนแรง เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คัน และจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถาวรทางบก เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คัน

            ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ย้ำให้กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้รถดังกล่าวอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการให้ยืมจากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทางราชการ โดยรถยนต์ดังกล่าวได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้นหนึ่ง ไว้เรียบร้อยแล้ว

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / ประชา-จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 เม.ย.63