วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งมอบชุดธารน้ำใจ สำหรับผู้กักตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

วันนี้ ( 18 เม.ย.63 ) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจ สำหรับผู้กักตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม

เนื่องด้วยสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย ได้ร่วมกัน จัดทำโครงการสนับสนุน ชุดข้าว และอาหารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาจแพร่เชื้อโรค COVID – 19 ที่ต้องพักกักตนเองในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพ และอาจไม่มีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมอบให้สาธารณสุขอำเภอ แจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้กักตนเองในที่พักโดยเฉพาะเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 เม.ย.63